Privacybeleid

 

1. Algemeen

Deze Privacy Policy geeft een overzicht van alle informatie over de verwerking van persoonsgegevens door GidPro. GidPro is gevestigd aan de Joan Muyskenweg 94-96, 1114 AN Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 34.19.33.88. GidPro is bereikbaar via telefoon 020-4626666 en per e-mail: support@gidpro.nl.

GidPro hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en het naleven van uw keuzes. We streven ernaar om u een veilig gevoel te geven wanneer we uw gegevens verzamelen of delen en daarom willen we transparant zijn over hoe we de informatie over u verzamelen, gebruiken, delen en opslaan en over de keuzes die voor u beschikbaar zijn.

Daarom gaat deze Privacy Policy over hoe we omgaan met de persoonlijke informatie van relaties en gebruikers van GidPro BV. De Privacy Policy is van toepassing op de website van GidPro BV op https://gidpro.cloud, evenals op uw gebruik van of toegang tot een van onze (online) diensten.

We behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. We zullen u op de hoogte stellen wanneer er updates worden doorgevoerd om u de mogelijkheid te geven om eerder gegeven toestemming in te trekken of om verder gebruik van uw gegevens te weigeren.

De Privacy Policy geldt voor de bezoekers van de website van GidPro, de klanten van GidPro en verder alle personen van wie GidPro persoonsgegevens verwerkt met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij GidPro.

2. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door GidPro worden verwerkt zijn (a) persoonsgegevens die u via de website https://gidpro.cloud, e-mail, sms of op andere wijze direct of indirect heeft doorgegeven, (b) persoonsgegevens die worden gegenereerd door het ontvangen van door ons verzonden elektronische berichten of uw gebruik van de website https://gidpro.cloud of daarmee vergelijkbare toepassingen.

Voorbeelden van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zijn: voornaam, achternaam, e- mailadres en telefoonnummer.

Voorbeelden van persoonsgegevens die worden gegenereerd zijn: IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

3. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

3.1  GidPro BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Voor het beantwoorden van uw vragen en het afhandelen van klachten verkregen middels het contactformulier op onze website.
– Om een juiste handhaving en respect voor uw rechten in deze Privacy Policy te garanderen
– Voor relatiebeheer en marketing.
– Voor het verwerken van technische gegevens t.b.v. het verbeteren van de functionaliteiten van de website welke grotendeels tot stand komen door het gebruik van cookies.

3.2 Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van toestemming en gerechtvaardigd belang. Waar mogelijk zullen we je om toestemming vragen voordat je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via het contactformulier. In elk ander geval wordt ons legitieme belang gevormd door onze intentie om uw klachten en vragen zorgvuldig te behandelen om ons bedrijf naar behoren te kunnen runnen en verbeteren. GidPro BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

3.3 Wij verwerken uw naam, contactgegevens, uw correspondentie met GidPro BV over uw vraag of klacht en alle overige persoonsgegevens die nodig zijn om uw vraag te beantwoorden of uw specifieke vraag en of klacht te behandelen. Als u nog meer persoonlijke gegevens opneemt in een bericht of correspondentie met ons, kunnen we dit ook verwerken.

3.4 Als gevolg van de rechten die u worden verleend door, onder andere, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerken wij uw persoonlijke gegevens om uw verzoeken aan ons in verband hiermee uit te voeren en te beheren. Als u bijvoorbeeld gebruik wilt maken van uw recht om te worden vergeten, moeten we een minimale hoeveelheid gegevens vastleggen om ervoor te zorgen dat we geen contact meer met u opnemen.

3.5 GidPro BV gebruikt de informatie in de database contractuele relaties om u nieuwsbrieven te sturen en    om u anderszins op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen GidPro BV of gelieerde entiteiten. We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor de ontwikkeling, uitvoering en analyse van marktonderzoeks- en marketingstrategieën.

4. Cookies

GidPro BV maakt op de Website gebruik van cookies. Een cookie is een klein en eenvoudig bestand dat op de harde schijf van een computer kan worden opgeslagen.

4.1 Functionele Cookies

GidPro BV gebruikt een cookie om te zien of een bezoeker van onze website de cookies op onze website accepteert of niet. Deze functionele cookie registreert uw toestemming. Ook gebruiken wij functionele cookies om u te herkennen en de voorkeuren die door u worden ingesteld te onthouden.

4.2 Analytics Cookies

Analytics-cookies worden door GidPro BV gebruikt om informatie te verzamelen over hoe onze bezoekers de Website gebruiken. We gebruiken Google Analytics om onze website te verbeteren, statistieken samen te stellen en de populariteit van verschillende aspecten van onze website te meten. We kunnen bijvoorbeeld bijhouden hoelang bezoekers op bepaalde webpagina’s blijven en welke delen van de Website ze bezoeken. We gebruiken de informatie die wordt verzameld door analytische cookies in geaggregeerde vorm, wat betekent dat de informatie niet kan worden herleid tot één persoon.

Om dit te voorkomen, kunt u de ‘Google Analytics Opt-out Browser Add-on’ installeren om te voorkomen dat onze websites Google Analytics informeren over uw bezoeken.

4.3 Advertising Cookies

GidPro BV maakt ook gebruik van advertising cookies. Deze worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

5. Uw rechten

5.1 Iedere persoon heeft het recht om te mogen vragen hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Het correctierecht is geregeld in artikel 36 (lid 1, lid 2, lid 3, lid 4) van de Wet bescherming persoonsgegevens. In Artikel 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het zogeheten recht op vergetelheid opgenomen. Indien een betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de betrokkene vragen heeft over de Privacy Policy kan de betrokkene GidPro bereiken via telefoon 020-4626666 en per e-mail: support@gidpro.cloud.

5.2 U kunt ons vragen om geen marketingcommunicatie te sturen en uw persoonsgegevens niet te gebruiken voor directe marketingdoeleinden. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van e-mailnieuwsbrieven en andere marketingcommunicatie door de afmeldinstructies te volgen die u in die e-mails krijgt.

5.3 Ten slotte heeft u het recht om u een bestand te laten toesturen met de details van welke van uw persoonlijke gegevens we hebben opgeslagen. U kunt ons schriftelijk verzoeken om een dergelijk dossier te ontvangen. Elk verzoek is onderworpen aan de toepasselijke wetgeving, wat betekent dat we mogelijk minimale persoonlijke informatie moeten opslaan.

5.4 Als u een klacht heeft over hoe GidPro uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u contact met GidPro opnemen door een mail te sturen naar privacy@gidpro.cloud of te bellen met 020-4626666. Indien dat niet leidt tot een oplossing dan kunt u altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl).

5.5 Indien u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door GidPro, u wilt dat uw persoonsgegevens worden vergeten, uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekt, of indien u een ander verzoek heeft omtrent uw persoonsgegevens informatie, dan kunt u op elk moment hierom verzoeken door contact op te nemen.

6. Bewaartermijn

6.1 Klachtenafhandeling
Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om uw verzoek te voltooien of de klacht af te handelen.

6.2 Voor relatiebeheer en marketing
Persoonsgegevens worden zo lang als nodig is voor het doeleinde en/of als wet- en regelgeving dit vereisen maar maximaal 10 jaar na beëindiging van onze relatie bewaard. Na deze periode worden uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd.

6.3 Cookies
De opslag verschilt per cookie. Lees hierover meer onder Cookies. Gegevens die voor dit doel worden verzameld, zullen echter nooit langer dan 2 jaar worden bewaard, tenzij het een permanente cookie betreft.

6.4 Overig
GidPro bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden of zolang als nodig om te voldoen aan wet- en regelgeving.

7. Derde partijen met toegang tot uw gegevens

7.1 Binnen GidPro BV hebben onze werknemers, contractanten en bestuurders toegang tot persoonsgegevens, maar alleen voor zover nodig om hun individuele taken naar behoren uit te voeren.

7.2 GidPro BV deelt persoonlijke informatie alleen met derden als dit nodig is om het toepasselijke doel te dienen zoals hierboven uiteengezet. Wanneer een derde partij uw persoonsgegevens verwerkt is dit alleen mogelijk volgens de instructies van GidPro BV. Zij treden op als onze gegevensverwerker. In alle gevallen zullen we ervoor zorgen dat derden die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om ons beoogde niveau van privacy en veiligheid te behouden. Met de gegevensverwerker(s) maken we schriftelijke afspraken, waarbij wij verplichtingen opnemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt zodat de gegevensverwerker zijn plicht kan vervullen om ons diensten te verlenen. GidPro BV zal uw persoonsgegevens nooit verkopen.

8. Beveiliging

8.1 GidPro heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige Indien zich echter een datalek voordoet, zal GidPro, zonder onnodige vertraging en waar mogelijk uiterlijk 72 uur na de melding de inbreuk op persoonsgegevens melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

8.2 Uw persoonlijke gegevens worden te allen tijde veilig opgeslagen. Wij waarderen de bescherming van uw privacy. We hebben strenge veiligheidsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We zorgen er verder voor dat persoonlijke gegevens alleen toegankelijk zijn voor die specifieke personen die geautoriseerd zijn op basis van hun functie.

8.3 We hebben maatregelen getroffen om uw veilig bezoek aan en gebruik van onze website te garanderen. Zo voorkomen we misbruik van uw gegevens. Deze maatregelen omvatten computerbeveiliging en beveiligde bestanden en faciliteiten. Uw verbinding met onze website is veilig door activering van Secure Socket Layer (SSL).

9. Wijzigingen in de Privacy Policy

9.1 GidPro behoudt zich het recht voor om de Privacy Policy aan te Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. GidPro adviseert de betrokkenen dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige privacy Policy is bijgewerkt op 17 december 2021.


Disclaimer

De content op https://gidpro.cloud wordt zo zorgvuldig mogelijk weergegeven, maar na verloop van tijd bestaat de mogelijkheid dat de informatie onvolledig of onjuist is. Bij eventuele geconstateerde fouten roepen wij u op om contact op te nemen met support@gidpro.cloud.

Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk worden gesteld voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van https://gidpro.cloud. Zonder toestemming van GidPro is het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen niet toegestaan en dient vooraf tijdig schriftelijk aan ons te worden verzocht.